Like vest for Freihallen i Omsundet har vi planlagt og bygd ut et område for 42 boenheter fordelt på 21 tomannsbolger.

Samtlige tomter er solgt til 3 byggefirma: Sætherøy og Sønn AS, Solbakken/Rødahl AS og Solstrand Hus Eiendom AS.