Sub Sea Base Kristiansund ligger ved sjøen, bare 1,2 km rett sør for Vestbase. Eiendommen er allerede svært attraktiv for offshore-relaterte virksomheter, og har dessuten et stort utviklingspotensiale. Ca 30 mål mot sørvest er utsprengt/planert for fremtidige utvidelser.
En utvidelse av kaien er under utvikling, noe som vil øke tomtearealet ytterligere.

Området er på ca 100.000 kvm og har bl.a leietakere som Subsea Service, logistikk og Baseservice og Vigor som leietakere.

Eiendommen ligger ved sjøen, bare 1,2 km sør for Vestbase, i Bolga på Frei, Kristiansund kommune. Kjøreavstand til Kristiansund Flyplass og Vestbase/Løkkemyra er ca åtte kilometer. Området har adkomst via egen avkjøring fra riksveg 70.