Baseplatå AS eier og forvalter en næringstomt på 16.000 m2, vis a vis Vikan Handelsparken i Kristiansund. Areal er ferdig regulert til handel og industri, der dette innbefatter kontorbygg. Vegadkomst via Omagata, men det vises til fremtidige vegføringer.

Tomta er prosjektert med 6.000 m2 næringsbygg, i all hovedsak tilpasset detaljhandel.

Etablerte aktører hos Vika Handelspark i Kristiansund: 

Bohus Hopen, Europris, Elkjøp og Biltema.