Beliggenhet

Området ligger i Eresfjorden i Nesset kommune, ikke langt unna den kjente Mardølafossen, og med unik tilgang til flotte turområder både til fjells og ved sjøen.

Dronevideo fra Vikahammeren

Tomtene

Det er innregulert i alt 47 hyttetomter i området. Tomtene er selveiertomter.


(klikk på bildet over for større bilde)

(klikk på bildet over for større bilde. Tomter/eiendommer merket med O, er solgte tomter)
Godkjenning/planstatus

Stadfestet reguelringsplan.

Tomtepriser
Tomt Gnr/bnr  Pris 
10 61/53  kr        550 000
15 61/55  SOLGT 
17a 61/56  kr        550 000
18 61/70  kr        550 000
13b 61/76  kr        650 000
14 61/77  SOLGT 
7 61/78  kr        550 000
24 61/79  kr        550 000
  61/86  SOLGT 
  61/87  SOLGT 
  61/88  SOLGT 
5b 61/89  kr        550 000
5 61/90  kr        550 000
18b 61/71  kr        550 000
2 61/75  kr        550 000
2b 61/84  kr        550 000
2c 61/85  kr        550 000
8 61/91  kr        450 000
21 61/99  kr        550 000
22 61/100  kr        550 000

Omkostninger:
2,5% dokumentavgift av salgsverdi
Kr. 12.500 Fradelingskostnader
Kr. 16.000 Anleggsbidrag strøm
Kr. 16.000 Tilknytning VA-anlegg
Tomtestørrelser

Mellom ca. 800-1500 m2

Byggeplikt?

Ingen byggeplikt. Tomtekjøper bestemmer selv når det skal bygges og hvem som bygger.

Sanitær standard, avløpsanlegg

Full standard med vannklosett tillatt. Avløpsvannet for området føres via felles slamavskiller ut på dypt vann. Stikkledninger for tilkopling er/blir lagt inntil, evt. i umiddelbar nærhet til hver tomt. Ingen tilknytningsavgift.

Vannforsyning

Eget vannverk, forsynt fra grunnvannsmagasin. Stikkledninger for tilkopling er/blir lagt inn til, evt. i umiddelbar nærhet til hver tomt. 

Strømforsyning

Strømkabler er/blir lagt inn til, evt. i umiddelbar nærhet til hver tomt. 

Naust- og båtplasser

Det er bygd ut plass for ca. 20 naust. og vel 30 båtplasser. Rett til naustplass på ferdig planert tomt kr. 100.000,-. Rett til båtplass i havn like ved naustene kr. 60.000,-. pr. plass. Naust- og båtplasser tildeles etter hvert så lenge det rekker. Naustplan utarbeides av kjøperne i fellesskap. Planen skal godkjennes i kommunen før bygging kan oppstartes.

Video

Se video fra området her.

Kart

 

Flere bilder

View the embedded image gallery online at:
https://mosnes.no/fritid/vikahammeren#sigProIde1d687c103

Vi har en flott hytte til salgs i Vikahammeren. Klikk på bildene under for større versjon. Se mer her.

Se flere opplysninger om Vikahammeren hytteområde på Finn.no

Linker

Se vår facebookside - Vikahammeren hytteområde

Se flere opplysninger om Vikahammeren hytteområde på Finn.no