Beliggenhet

Ligger sørvendt ved flott tur- og fjellterreng ved innsjøen Fosterlågen på Osmarka i Gjemnes kommune.

Tomtene

Det er innregulert i alt 11 hyttetomter i området. Tomtene er selveiertomter.


(klikk på bildet over for større bilde)

(klikk på bildet over for større bilde. Tomter/eiendommer merket med X, er solgte tomter)
Godkjenning/planstatus

Reguleringsplan godkjent. Samtlige tomter er salgsklare.

Tomtepriser

Fra kr. 390.000,-

Tomtestørrelser

Ca. 900-1100 m2

Byggeplikt?

Ingen byggeplikt. Tomtekjøper bestemmer selv når det skal bygges og hvem som bygger.

Sanitær standard, avløpsanlegg

Full standard med vannklosett. Tilknytningsavgift ikke betsemt enda.

Vannforsyning

Kommunalt vannverk. Stikkledninger for tilkopling er/blir lagt inn til, evt. i umiddelbar nærhet til hver tomt. Tilknytningsavgift til vannverket ca. kr. 8.000,-

Strømforsyning

Strømkabler er/blir lagt inn til, evt. i umiddelbar nærhet til hver tomt. Anleggsbidrag for strømtilknytningen blir i hht. opplysninger fra E-verket ca. kr. 22.000,-.

Naust

Det er regulert plass for 4-5 naust. Nausttomtene selges for kr. 40.000,- pr. stk.

Flere bilder

Se flere opplysninger om Steinbakken hytteområde  på Finn.no