Sørvendt i lett skrånende terreng på Edøya kun 5 min kjøring fra fergeleiet. Suveren utsikt mot skipleia og Tustnafjellene.

Skutneset

(Tomter/eiendommer merket med O, er solgte tomter)

Beliggenhet

Sørvendt i lett skrånende terreng på Edøya kun 5 min kjøring fra fergeleiet. Suveren utsikt mot skipleia og Tustnafjellene. Byggeklare tomter høsten 2007.

Tomtene

34 tomter som er meget lette å bebygge med forskjellige hyttetyper.

Godkjenning/planstatus

Reguleringsplan er godkjent i Smøla kommunestyre.

Tomtestørrelser
Ca. 800 m2.
Byggeplikt?

Ingen byggeplikt. Tomtekjøper bestemmer selv når det skal bygges og hvem som bygger.

Sanitær standard, avløpsanlegg

Full standard med vannklosett tillatt. Avløpsanlegget for området føres via felles slamavskiller ut på dypt vann. Stikkledninger for tilkopling er/blir lagt inntil, evt. i umiddelbar nærhet til hver tomt. Ingen tilknytningsavgift

Vannforsyning

Privat vassverk. Stikkledninger for tilkopling er/blir lagt inn til, evt. i umiddelbar nærhet til hver tomt. Tilknytningsavgift til vannverket ikke avklart enda.

Strømforsyning

Strømkabler er/blir lagt inn til, evt. i umiddelbar nærhet til hver tomt. Anleggsbidrag for strømtilknytningen ikke avklart enda.

Naust og båthavn

Pris på naustplasser kr. 45.000,-. Naustplan utarbeides av kjøperne i fellesskap. Planen må godkjennes i kommunen før bygging kan oppstartes. Det er regulert inn småbåthavn som forutsettes opparbeidet i regi av en hytteforening eller lignende.

Flere bilder