Sørvendt i lett skrånende terreng på Edøya kun 5 min kjøring fra fergeleiet. Suveren utsikt mot skipleia og Tustnafjellene.

Tomtekart Skutneset

 

(Tomter/eiendommer merket med O, er solgte tomter)

Beliggenhet

Sørvendt i lett skrånende terreng på Edøya kun 5 min kjøring fra fergeleiet. Suveren utsikt mot skipleia og Tustnafjellene. Byggeklare tomter høsten 2007.

Tomtene

34 tomter som er meget lette å bebygge med forskjellige hyttetyper.

Tomtepriser
Tomt Areal  Pris   Kommentar 
1 813  kr     410 000  
2 808  kr     410 000  
3 822  kr     410 000  
4 820  kr     410 000  
5 852  kr     440 000  
6 832  kr     440 000  
7 911  kr     440 000  
8 940  kr     460 000  
9 985  kr     470 000  
10 827  kr     460 000  
11 828  kr     440 000  
12 813  kr     440 000  
13 834  kr     440 000  
14 898  kr  2 480 000  Nøkkelferdig hytte 
15 815  kr     470 000  
16 859  kr     460 000  
17 928  kr     440 000  
18 876  kr     440 000  
19 729  kr     460 000  
20 864  kr     470 000  
21 832  kr     470 000  
22 959  kr     540 000  
23 640  kr     500 000  
24 825  kr     640 000  
25 856  kr     640 000  
26    SOLGT   
27 820  kr     540 000  
28 850  kr     640 000  
29    SOLGT   
30    SOLGT   
31 772  kr     580 000  
32 863  kr     580 000  
33 832  kr     580 000  
34 839  kr     640 000  
Omkostninger:
2,5% dokumentavgift av salgsverdi
Kr. 12.500 Fradelingskostnader
Kr. 16.000 Anleggsbidrag strøm
Kr. 16.000 Tilknytning VA-anlegg
Godkjenning/planstatus

Reguleringsplan er godkjent i Smøla kommunestyre.

Tomtestørrelser
Ca. 800 m2.
Byggeplikt?

Ingen byggeplikt. Tomtekjøper bestemmer selv når det skal bygges og hvem som bygger.

Sanitær standard, avløpsanlegg

Full standard med vannklosett tillatt. Avløpsanlegget for området føres via felles slamavskiller ut på dypt vann. Stikkledninger for tilkopling er/blir lagt inntil, evt. i umiddelbar nærhet til hver tomt. Ingen tilknytningsavgift

Vannforsyning

Privat vassverk. Stikkledninger for tilkopling er/blir lagt inn til, evt. i umiddelbar nærhet til hver tomt.

Strømforsyning

Strømkabler er/blir lagt inn til, evt. i umiddelbar nærhet til hver tomt.

Naust og båthavn

Pris på naustplasser kr. 45.000,-. Naustplan utarbeides av kjøperne i fellesskap. Planen må godkjennes i kommunen før bygging kan oppstartes. Det er regulert inn småbåthavn som forutsettes opparbeidet i regi av en hytteforening eller lignende.

Flere bilder