PÅSKEKAMPANJE

Tomt Areal  Pris   Påsketilbud  Kommentar
1 813  kr     390 000  kr        350 000  
2 808  kr     390 000  kr        350 000  
3 822  kr     390 000  kr        350 000  
4 820  kr     390 000  kr        350 000  
5 852  kr     420 000  kr        390 000  
6 832  kr     420 000  kr        390 000  
7 911  kr     420 000  kr        390 000  
8 940  kr     440 000  kr        410 000  
9 985  kr     450 000  kr        420 000  
10 827  kr     440 000  kr        410 000  
11 828  kr     420 000  kr        390 000  
12 813  kr     420 000  kr        390 000  
13 834  kr     420 000  kr        390 000  
14 898  kr  2 650 000  kr    2 480 000 Nøkkelferdig hytte
15 815  kr     450 000  kr        420 000  
16 859  kr     440 000  kr        410 000  
17 928  kr     420 000  kr        390 000  
18 876  kr     420 000  kr        390 000  
19 729  kr     440 000  kr        410 000  
20 864  kr     450 000  kr        420 000  
21 832  kr     450 000  kr        420 000  
22 959  kr     520 000  kr        490 000  
23 640  kr     480 000  kr        450 000  
24 825  kr     620 000  kr        590 000  
25 856  kr     620 000  kr        590 000  
26    SOLGT     
27 820  kr     520 000    
28 850  kr     620 000  kr        590 000  
29    SOLGT     
30    SOLGT     
31 772  kr     560 000  kr        530 000  
32 863  kr     560 000  kr        530 000  
33 832  kr     560 000  kr        530 000  
34 839  kr     620 000  kr        590 000  
Omkostninger:
2,5% dokumentavgift av salgsverdi
Kr. 12.500 Fradelingskostnader
Kr. 16.000 Anleggsbidrag strøm
Kr. 16.000 Tilknytning VA-anlegg

 

Sørvendt i lett skrånende terreng på Edøya kun 5 min kjøring fra fergeleiet. Suveren utsikt mot skipleia og Tustnafjellene.

Tomtekart Skutneset

 

(Tomter/eiendommer merket med O, er solgte tomter)

Beliggenhet

Sørvendt i lett skrånende terreng på Edøya kun 5 min kjøring fra fergeleiet. Suveren utsikt mot skipleia og Tustnafjellene. Byggeklare tomter høsten 2007.

Tomtene

34 tomter som er meget lette å bebygge med forskjellige hyttetyper.

Godkjenning/planstatus

Reguleringsplan er godkjent i Smøla kommunestyre.

Tomtestørrelser
Ca. 800 m2.
Byggeplikt?

Ingen byggeplikt. Tomtekjøper bestemmer selv når det skal bygges og hvem som bygger.

Sanitær standard, avløpsanlegg

Full standard med vannklosett tillatt. Avløpsanlegget for området føres via felles slamavskiller ut på dypt vann. Stikkledninger for tilkopling er/blir lagt inntil, evt. i umiddelbar nærhet til hver tomt. Ingen tilknytningsavgift

Vannforsyning

Privat vassverk. Stikkledninger for tilkopling er/blir lagt inn til, evt. i umiddelbar nærhet til hver tomt. Tilknytningsavgift til vannverket ikke avklart enda.

Strømforsyning

Strømkabler er/blir lagt inn til, evt. i umiddelbar nærhet til hver tomt. Anleggsbidrag for strømtilknytningen ikke avklart enda.

Naust og båthavn

Pris på naustplasser kr. 45.000,-. Naustplan utarbeides av kjøperne i fellesskap. Planen må godkjennes i kommunen før bygging kan oppstartes. Det er regulert inn småbåthavn som forutsettes opparbeidet i regi av en hytteforening eller lignende.

Flere bilder