Helt nede i strandkanten i Smøla-skjærgården ut mot storhavet mellom Dyrnes og Hopen. Ingen av tomtene ligger mer enn 30-40 meter fra sjøen. Et par av tomtene kan bebygges helt nede ved flomålet!

6 ledige hytte- og nausttomter.


(klikk på bildet over for større bilde)
sk
(klikk på bildet over for større bilde. Tomter/eiendommer merket med X, er solgte tomter)
Beliggenhet

Helt nede i strandkanten i Smøla-skjærgården ut mot storhavet mellom Dyrnes og Hopen. Ingen av tomtene ligger mer enn 30-40 meter fra sjøen. Et par av tomtene kan bebygges helt nede ved flomålet!

Tomtene

Det er innregulert i alt 7 hyttetomter i området. Tomtene er selveiertomter.

Godkjenning/planstatus

Reguleringsplan godkjent. Samtlige tomter er salgsklare.

Prisantydning:

Fra kr. 650 000 per tomt.

Tomtestørrelser

Mellom ca. 500-700 m2

Sanitær standard, avløpsanlegg

Full standard med vannklosett tillatt. Avløpsvannet for området skal føres via slamavskiller ved hver hytte ut på dypt vann. 

Vannforsyning

Kommunalt vannverk. Vannledning er lagt inn i området. Tilknytningsavgift til vannverket oppgitt av Smøla kommune til ca. kr. 18.000,- inkl. mva.

Strømforsyning

Strømkabler er/blir lagt inn til, evt. i umiddelbar nærhet til hver tomt. Anleggsbidrag for strømtilknytningen er av Neas oppgitt til ca. kr. 15.000,-.

Naustrett

Det er regulert plass for ett naust pr. tomt.