Hyttefeltet ligger på Hasseløya med fantastiske skjærgårder, fiskemuligheter og storhavet like ved. Sjeldent attraktive tomter. Her er det meget solrikt, nydelig utsikt og herlige friområder som gjør at du finner roen og lysten etter en travel arbeidsuke.

Hasseløya Mosnesavisa

Dronevideo fra Hasseløya

Tomtene

Det er innregulert i alt 22 hyttetomter i området. 

Hasseløya tomtekart copy

Tomter/eiendommer markert med rød sirkel, er solgte tomter.

TOMTEPRISER
Tomt Gnr/bnr Pris
11 85/85  kr        625 000
13 85/87  kr        650 000
14 85/88  kr        675 000
Omkostninger:
2,5% dokumentavgift av salgsverdi
Kr. 12.500 Fradelingskostnader
Kr. 16.000 Anleggsbidrag strøm
Kr. 16.000 Tilknytning VA-anlegg
Godkjenning/planstatus

Reguleringsplan er godkjent. Alle tekniske anlegg utført.

Tomtestørrelser

Ca. 800 m2

Byggeplikt?

Ingen byggeplikt.

Sanitær standard, avløpsanlegg

Full standard med vannklosett tillatt. Avløpsvannet for området føres via felles slamavskiller, evt. slamavskillere ved hver hytte ut på dypt vann. Stikkledninger for tilkopling er/blir lagt inntil, evt. i umiddelbar nærhet til hver tomt. 

Vannforsyning

Tilknytning til kommunalt vassverk. Stikkledninger for tilkopling er/blir lagt inn til, evt. i umiddelbar nærhet til hver tomt. 

Strømforsyning

Strømkabler er/blir lagt inn til, evt. i umiddelbar nærhet til hver tomt. 

Naust

Det er regulert plass for ca. 20 naust. rett til plassering av naust på ferdig planert tomt kan kjøpes for kr 125.000,- Planlegging og bygging av naust forutsettes å skje i samarbeid mellom kjøperne.

Bilder

View the embedded image gallery online at:
https://mosnes.no/fritid/hasseloya#sigProIde711103c3b

Kart

Linker