Hyttefeltet ligger på Hasseløya med fantastiske skjærgårder, fiskemuligheter og storhavet like ved. Sjeldent attraktive tomter. Her er det meget solrikt, nydelig utsikt og herlige friområder som gjør at du finner roen og lysten etter en travel arbeidsuke.

Hasseløya Mosnesavisa

Dronevideo fra Hasseløya

Tomtene

Det er innregulert i alt 22 hyttetomter i området. 

Hasseløya tomtekart


Tomter/eiendommer markert med rød sirkel, er solgte tomter.

Ledige tomter
Tomt nr. Pris
11 625 000
12 575 000
13 650 000
14 675 000
Godkjenning/planstatus

Reguleringsplan er godkjent. Alle tekniske anlegg utført.

Tomtepriser

Se tabell over.

Tomtestørrelser

Ca. 800 m2

Byggeplikt?

Ingen byggeplikt.

Sanitær standard, avløpsanlegg

Full standard med vannklosett tillatt. Avløpsvannet for området føres via felles slamavskiller, evt. slamavskillere ved hver hytte ut på dypt vann. Stikkledninger for tilkopling er/blir lagt inntil, evt. i umiddelbar nærhet til hver tomt. Ingen tilknytningsavgift

Vannforsyning

Tilknytning til kommunalt vassverk. Stikkledninger for tilkopling er/blir lagt inn til, evt. i umiddelbar nærhet til hver tomt. Tilknytningsavgift til vannverket regnes kr. 45,- pr. m2 bruksareal for hytte.

Strømforsyning

Strømkabler er/blir lagt inn til, evt. i umiddelbar nærhet til hver tomt. Anleggsbidrag for strømtilknytningen er kr. 25.000,-.

Naust

Det er regulert plass for ca. 20 naust. rett til plassering av naust på ferdig planert tomt kan kjøpes for kr 125.000,- Planlegging og bygging av naust forutsettes å skje i samarbeid mellom kjøperne.

Bilder

View the embedded image gallery online at:
https://mosnes.no/fritid/hasseloya#sigProIde711103c3b

Kart

Linker