Vi er i gang med å bygge ut byens flotteste boligområde!

Jørihaugen Vest Boligområde har praktfull utsikt over Bolgsvaet, Bremsnesfjorden og Kristiansund med solgang fra morgen til kveld. Det er kort og trafikksikker vei til barnehager (en barnehage vil også bli bygd i området) og skole, samt de sentrumsfunksjoner som ligger ved Rensvikkrysset. Utkast til reguleringsplan er utarbeidet er nå godkjent i Plan- og bygningsrådet og skal legges ut til høring. Planen inneholder tomter for ca 150 boligenheter fordelt på eneboliger, tomannsboliger og flermannsboliger.

Veier og tomter er stukket ut i terrenget slik at den som ønsker det kan orientere seg i området. Interesserte kan orientere seg i området ved å sammenholde kartet nedenfor med de stikker som vi har satt ut i terrenget, og som har samme påskrift som på kartet. De blå punktene viser midtpunktet i veiene.  De røde punktene markerer boligtomter og finnes i terrenget nøyaktig slik de er plassert i kartet. De tomtene som ligger i syd-vestlige del av området, og som ikke er merket selges ikke av Utbygging Møre. Områder med mørk gul farge i kartet er reservert for konsentrert bebyggelse (rekkehus, tomannsboliger o.l.). Tomter med lys gul farge er planlagt for eneboliger. 

Jørihaugen Vest ble i møte for plan- og bygningsrådet fredag den 2.10.15 godkjent for utbygging. Planen med bestemmelser ble egengodkjent i Bystyret i november 2015. Det betyr at arbeidet med å realisere reguleringsplanen etter en 8 års vandring ut og inn kontorene i Kristiansund kommune er over.

Det er allerede solgt flere tomter, ta kontakt for å sikre deg din drømmetomt! 

 

DJI 0680 Kopi 2

 

 

DJI 0689 Kopi

 

Bebyggelsen som er er vist på plankartene nedenfor er ment som eksempel på mulige løsninger og er ikke bindende.

Kartene viser punkter på veier og i tomter. Interesserte finner igjen disse punktene på skilt satt ut i terrenget. Det er derfor enkelt å finne ut plassering av veier og  tomter i området.

 

 

Tomtekart Jørihaugen

Plankart ortofoto

Jørihaugen Vest skisse