Retro70 fra Rindalshytter ble bygd på Rognan hytteområde som ligger på Skardsøya i Aure kommune. Dette er den fjerde hytten fra Rindalshytter som er bygd i regi av Rimo Hytter AS, et samarbeidsfirma som er eid 50/50 av Mosnes og Rindalshytter. Hytten er nå solgt og vi takker for godt samarbeid! Vi har flere ledige tomter på feltet. Les mer her.

5 fasade Kopi